กังหันกระดาษ

เด็กมักจะใช้ถือแล้ววิ่งปะทะกับลมทำให้กังหันกระดาษหมุนได้

ของเล่นพื้นบ้านของไทยที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคม และเสริมสร้างความเข้าใจในหลักกลศาสตร์ ซึ่งมักจะนำไปใช้กับเด็กโต เช่น เด็กประถมศึกษา หรือโดยทั่วไปก็นับจากอายุเด็กประมาณ 2-6 ปี

ดูรายละเอียด ข้ามหน้าหลัก

อีโก๊ะ

การเดินหมาก ผู้เล่นจะเริ่มเดิมพร้อมกันทั้ง 2 ฝ่าย เรียกว่า แข่งเมือง

เป็นการละเล่นยามว่าง สามารถเล่นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ แต่โดยมากจะเป็นผู้หญิงเป็นกีฬาที่ใช้ฝึกสมองคิดคำนวณ ฝึกให้ผู้เล่นรู้จักคิดวางแผนในการทำงานทุกอย่างสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียด ข้ามหน้าหลัก

หม้อข้าวหม้อแกง

เด็กผู้หญิงมักนิยมเล่นกันมาก บางทีก็เรียกว่าเล่นขายของ

ใช้ฝุ่นเป็นข้าว กับข้าวจะใช้ใบหญ้าเด็ดเป็นชิ้นเล็กๆ ใส่กะลามะพร้าว ใส่น้ำคนไปมา ดุจดังกำลังทำอาหาร ผู้ที่สมมติตนเป็นแม่ครัว

ดูรายละเอียด ข้ามหน้าหลัก

ปืนแก๊ป

ทำด้วยไม้มีลักษณะคล้ายปืน ใช้ยางยึดเหนียวรัดให้ไม้ทั้งสองด้าน

ขณะยิงปืนไม้จะกระทบกับแก๊ป ทำให้เกิดเสียงระเบิดดังเหมือนเสียงปืน ผู้สูงอายุหลายท่านในแถบภาคเหนือตอนล่าง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำปืนแก๊ป ซึ่งพอสรุปได้ว่าปืนแก๊ปที่ทำจากไม้จะใช้ยิงในประเพณีทำบุญวันตรุษ

ดูรายละเอียด ข้ามหน้าหลัก

สัตว์กะลา

สร้างจากกะลามะพร้าวรูปทรงต่างๆ ผสานกับจินตนาการออกมาเป็นสัตว์

เล่นได้ มี 3 วิธี คือ ดึงเชือกบนกะลาแล้วปล่อย สัตว์กะลาก็จะวิ่งไปข้างหน้า หรือใช้มือหมุน ข้างล่างแล้วปล่อย หรือใช้ลากเล่น

ดูรายละเอียด ข้ามหน้าหลัก