ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย


ฐานข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการเรียกชื่อกลุ่มชาติพันธุ์ตามที่เจ้าของวัฒนธรรมใช้เรียกตนเองหรือชื่อที่ต้องการให้คนอื่นเรียก โดยนำเสนอข้อมูลในมิติสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย เพื่อการสื่อสารสาธารณะและให้บุคคลทั่วไปเข้าใจเรื่องความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

กลุ่มชาติพันธุ์ ดูทั้งหมด >>

วิดีโอ ดูทั้งหมด >>

ประเพณีปีใหม่อาเค๊อะ
อ่อเญอ อ่อเญอก๊อคือ อาเค๊อะ | บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
วิธีการพันผ้าโพกศีรษะของสตรีอาเค๊อะ
อ่อเญอ อ่อเญอก๊อคือ อาเค๊อะ | บ้านห้วยน้ำขุ่น ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
แนะนำประวัติและเครื่องแต่งกายไตหย่า
ไทหย่า ไตหย่า | อ.แม่สาย จ.เชียงราย